فراخوان جذب پرسنل راهبر حمل و نقل سبک

فراخوان جذب «پرسنل راهبر حمل و نقل سبک» از میان متقاضیان مشغول به کار در واحد حمل و نقل سبک شرکت گهر ترابر سیرجان

این پست را به اشتراک بگذارید:

اخبار مرتبط :