تمجيد مدیرعامل فرابورس کشور از عرضه اولیه سهام شرکت گهر ترابر سیرجان:

میثم فدایی‌واحد، مدیرعامل فرابورس کشور با انتشار توئیتی، عرضه اولیه «حگهر» بدون سقف قیمتی را، بلوغی برای کشف قیمت بازار توصیف کرد. گفتنی است در این عرضه که بعنوان نخستین عرضه‌اولیه سال ١۴٠١ فرابورس کشور صبح سه‌شنبه بیستم اردیبهشت‌ماه صورت پذیرفت، ٢۶ صندوق از بین ١٢٨ صندوق متقاضی موفق به خرید ۴۴۴ میلیون سهم شرکت گهر ترابر با متوسط موزون قیمتی ۵٩۴٣ ریال شدند. این در حالی بود که کف قیمتی ۵۴۵٠ ریال تعیین شده بود و در بیشترین قیمت معامله شده «عدد درخشان ۶۶١٠ ریال» ثبت گردید.

این پست را به اشتراک بگذارید:

اخبار مرتبط :