بازدید سرپرست اداره کل راه آهن هرمزگان

مهندس گوگوجانی سرپرست اداره کل راه آهن هرمزگان و هیئت همراه در نخستین روز از سال ۱۴۰۱ ازسوله کارخانجات تعمیرات لکوموتیو شرکت گهرترابر واقع در ایستگاه انشعاب بندرعباس بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند امور مربوطه قرار گرفتند.

این پست را به اشتراک بگذارید:

اخبار مرتبط :