آگهي مناقصه شماره 1402/720-م

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار در خصوص خرید 10 دستگاه اتوبوس بین شهری

شرکت حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان (سهامي عام) در نظر دارد خريد 10 دستگاه اتوبوس بين شهري از برند «اسكانيا» يا «مان» حداقل مدل سال 2020 ميلادي را پس از شناسايي و ارزيابي به شركت ها يا اشخاص واجدالشرايط كه داراي رزومه كاري مرتبط با موضوع آگهي مي باشند، واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان جهت اخذ اسناد به لینک زیر مراجعه نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكت ساعت 14 روز يكشنبه مورخه 1402/12/20 در محل دفتر كميسيون مي باشد.

– همچنين متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست به همراه فرم استعلام قيمت، يك فقره ضمانت نامه بانكي به مبلغ پنجاه ميليارد ريال به دفتر كميسيون معاملات تحويل دهند.

– شركت گهرترابر سيرجان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

– بديهي است پيشنهادات واصله بعد از تاريخ مذكور مردود شناخته مي شوند.

– هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 – محل تحويل اسناد: سيرجان، بلوار دكتر صفارزاده، روبروي دادسرا، نبش صفارزاده 3 طبقه دوم، دفتر كميسيون معاملات.

– تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 09131781138 (آقاي نظري)

این پست را به اشتراک بگذارید:

اخبار مرتبط :