تجدید آگهی مناقصه شماره 720/1402-م

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار درخصوص خرید 10 دستگاه اتوبوس بین شهری اسکانیا (SCANIA)یا مان (MAN)

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار درخصوص خرید 10 دستگاه اتوبوس بین شهری اسکانیا  (SCANIA)یا مان (MAN)

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام) در نظر دارد  تعداد 10 دستگاه اتوبوس بین شهری از نشان تجاری «اسکانیا» یا «مان» را (پس از شناسایی و ارزیابی از شرکت ها یا اشخاص واجدالشرایط که دارای رزومه کاری مرتبط با موضوع آگهی می باشند) خریداری نماید. لذا کلیه متقاضیان جهت اخذ اسناد به وب سایت رسمی شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان به نشانی (www.gttmco.com) مراجعه نمایند. مهلت تحویل پاکت ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1403/02/25 در محل دفتر کمیسیون می باشد.

     همچنین متقاضیان جهت شرکت در مناقصه می بایست به همراه فرم استعلام قیمت، یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ پنجاه میلیارد ریال به دفتر کمیسیون معاملات تحویل دهند.

      شرکت گهرترابر سیرجان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

     بدیهی است پیشنهادات واصله بعد از تاریخ مذکور مردود شناخته می شوند.

      هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

     محل تحویل اسناد: سیرجان، بلوار دکتر صفارزاده، روبروی دادسرا، نبش صفارزاده 3 طبقه دوم، دفتر کمیسیون معاملات.

     تلفن جهت هر نوع هماهنگی : 09131781138 (آقای نظری)

                                                                                  مدیریت  امور حقوقی و دبیر کمیسیون معاملات

                                                                    شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان (سهامی عام)

این پست را به اشتراک بگذارید:

اخبار مرتبط :